بذر مرکبات چیست ؟ شرح دهید .

0

بذر مرکبات 

همانطور که میدانید هر میوه یا درختی که بخواهد رشد کند از تخم ، دانه یا بذر به وجود میاید . بذر هم در انواع مختلفی موجود است تا هر چیزی را که میخواهید به راحتی خودتان کشت نمایید .

بذر مرکبات یکی از این نوع بذر ها میباشد که میتوانید بعد از تهیه و کاشت ان پس از مدتی از میوه ان بهرمند شده و از ان به عنوان خوراکی یا فروشی استفاده نمایید تا دراندی برای شما داشته باشد .

اصولا خرید بذر از نهال به صرفه تر یباشد و ارزان تر در میاید . اما بار دهی کمی طول میکشد ولی میدانید که خودتان ان را کشت کرده اید . 

سوال پرسید
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .