بیماری و آفات محصولات کشاورزی خود را ثبت و یا عکس از آفت ارسال تا مشاورین راهنمای شما باشند

1

بیماری و آفات محصولات کشاورزی خود را ثبت و یا عکس از آفت ارسال تا مشاورین راهنمای شما باشند

موقعیت زمین : آدرس محل زمین دقیق بررسی موقعیت مکانی و هشدار های پزشکی

متراژ زمین : متراژ کل زمین با هدف تجویز سموم پیشگیری

نوع محصول تولیدی : در راستای جلوگیری از آسیب های سموم بر محصولات

آیا تمایل به مشاوره با مشاورین گیاه پزشک و آفات شناس را دارید ؟

آیا مایل به مشاوره غیر حضوری هستید ؟

آیا در خصوص بهترین فرایند سم پاشی را اطلاعاتی دارید ؟

به نظر شما پیشگیری موفق در موقعیت تولیدی شده چند درصد به سود نهایی شما می افزاید ؟

شماره تماس خود را ذکر تا در خصوص رفع و دفع آفت با شما تماس حاصل شود .

مشاورین علمی در خصوص دفع آفات و پیشگیری همراه شما هستند

Asked question
Add a Comment
Write your answer.