سرمایه گذار هستم و مایل به سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی

1

در صورتی که تمایل به سرمایه گذاری و مشاوره در خصوص صنعت کشاورزی دارید مشخصات ذیل را ثبت تا با شما تماس گرفته شود

نام و نام خانوادگی :

میزان سرمایه قابل تخصیص برای یک پروژه عالی :

شهر محل سکونت :

مایل به همکار مستقیم در پروژه هستید ؟ همکار خود را مشخص کنید 1- دیدمانی 2- میدانی 

آیا محدودیت منطقه اجرای پروژه را دارید ؟ شهر خاصی مدنظر شما است 

آیا محدودیت نوع محصول تولیدی را دارید ؟ محصولی مدنظر شما است

در صورتی که توانایی خاصی در خصوص فرایند اجرایی پروژه دارید ذکر کنید . مثلا : صادرات ، واردات ، مدیریت و …

مرکز مشاورین علمی NB مشاوره در خصوص فرایند 0 تا 100 اجرایی پروژه های داخلی

Edited question
Add a Comment
Write your answer.