کدام یک از اثرات EC بالا در خیار است ؟

0

شرح اثرات Ec بالا در خیار را بیان کنید .

Answered question
Add a Comment
0

سپاس فراوان از پاسخ شما .

Answered question
Add a Comment
1

EC را هدایت الکتریکی یا میزان شوری آب نیز می نامند.
EC به میزان املاح موجود در آب بستگی دارد، هرچقدر این املاح بیشتر باشد، EC یا شوری افزایش می یابد.
مقادیر مجاز ec در آب براساس میلی موس تامین می شود ec کمتر از ۱ بسیار خوب ec بین ۱ تا۲ مناسب و ec ۲ تا ۳ کمی زیاد ec ۳ تا ۴ زیاد و ec بالاتر از ۴ بسیار زیاد غیر قابل قبول می باشد.
به دلایل متعددی میزان جذب مواد از ریشه کاهش می‌یابد، یکی از مهمترین این عوامل افزایش EC خاک است. چنانچه می‌دانید ریشه تا مقدار مشخصی از EC را می‌تواند تحمل کرده و مواد را از خاک جذب کند، اگر مقدار EC خاک از این مقدار تجاوز کند ریشه عملاً امکان جذب مواد را نخواهد داشت، کاهش دمای خاک در تقویت این عامل نقش مهمی را بازی می‌کند و اصولاً یکی از علل کاهش جذب مواد از ریشه افزایش EC خاک است، برای فائق آمدن به این مشکل باید مواد مورد نیاز (مخصوصاً میکروالمان‌ها) باید از طریق برگ به گیاه برسانیم.

Answered question
Add a Comment
Write your answer.