کود برای کاشت بذر  چیست ؟

0

کود برای کاشت بذر 

برای کاشتن بذر مرکبات باید از کودی استفاده کنیم که به گیاه و محیط زیست هیچ اسیبی نرساند و گیاه را به راحتی تقویت نماید .

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با کود هایی که باید در پای بذر های مختلف بزنیم با مشاوران شرکت زنجیره تامین بهشت تماس حاصل فرمایید . 

سوال پرسید
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .